imunita" alt="">

IMUNITA

nastúpite do autobusu, alebo sedíte v kaviarni p...